top of page

הסבר על עיקרי חוק שכירות הוגנת

ועדת החוקה אישרה שלשום (3 ביולי 2017) את הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע“ז -2017, לקריאה שניה ושלישית,

אז לפני שנחגוג בואו נבין יחד במה מדובר להלן עיקרי הדברים…

דירה ראויה למגורים: לצערנו נתקלים רבות בדירות שלא ראויות למגורים, לא ראוי? ניתן לבטל את החוזה בכל רגע! אם תרצו דוגמאות @דירות בישראל שמדכאות אותי. בתוספת להצעת החוק הוגדרו תנאים בסיסיים שבהעדרם הדירה לא ראויה למגורים לדוגמא: מערכת נקזים, פתחי אורור, חשמל וכו‘.

תיקון פגמים וליקויים: המשכיר מחוייב לתקן את כל הפגמים בדירה ובזמן סביר ולא יאוחר מ- 30 יום מקבלת דרישה לכך מהשוכר, או 3 ימים אם מדובר בתיקון דחוף, כלומר פגם שאינו מאפשר מגורים סבירים (אז לא לשכוח לסמס למשכיר בנחמדות ואז לפתוח שעון). אבל, שימו לב פגמים שאנחנו יוצרים משימוש לא סביר אנחנו נתקן. (שימוש סביר= הברז בכיור לא עובד מהתיישנות, שימוש לא סביר= הברז בקיור נתלש כי רצינו לשחק בייסבול).

תשלומים:

על השוכר לשלם:

1. דמי שכירות.

2. ארנונה

3. תשלומים בגין צריכה (מים, חשמל, גז) ועד בית ובנוסף כל התאמה או שיפורים שביקש. המשכיר:

שדרוג מערכות/ מתקנים קבועים המשרתים את הדירה, ביטוח מבנה, ותשלומים לצד ג‘ - כגון עורך דין, מתווך.

תיווך:

החוק מתייחס למצב בו הזמין שירותי תיווך ממתווך = המשכיר משלם! כלומר אם אתם רואים דירה בבלעדיות של משרד תיווך- כנראה שהמשכיר הזמין שירותי תיווך ולכן הוא משלם. מה נותר לעשות? לשאול את המתווך האם יש לו בלעדיות או האם הבעלים הזמין אותו, במידה וכן אין סיבה שאתם תשלמו. רק שימו לב שהמון נכסים מפורסמים באמצעות מתווכים אך ללא הזמנה מהבעלים, כך שפה אתם צריכים לשלם.

ערבויות:

הסכום הוגבל למקסימום שליש מדמי השכירות עבור כל התקופה או עד פי 3 מהשכירות החודשית, הנמוך מבינהם! אדגים: אופציה א‘: בשכירות של 5,000 שח לחודש * 12 חודשים = 60,000 שח, נחלק ב-3 = 20,000 שח. אופציה ב‘: 5,000 שח לחודש * 3= 15,000 שח. כלומר בשכירות של 5,000 שח לחודש מקסימום ערבויות שניתן יהיה לגבות הם 15,000 שח בלבד!

מתי ניתן יהיה לממש את הערבויות? במידה והשוכר לא עמד בתשלומים השוטפים, או לא תיקן ליקויים שיצר או לא פינה את המושכר בזמן. בנוסף, המשכיר יוכל לממש את הערבויות רק לאחר שנתן התראה וזמן סביר לתקן, ככל והדבר לא נעשה, רשאי המשכיר לממש את הערובה תוך 60 יום מיום השבת המושכר לידיו.

מקווים שעזרנו קצת לעשות סדר… עכשיו נותר להמתין לאישורו.

הטובים לבית.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page