top of page

היטל השבחה במתחמי פינוי בינוי

נתחיל מהשורה התחתונה: במידה ומכרתם דירה במתחם שאושר לפינוי בינוי אשר טרם בוצע, תידרשו לשלם היטל השבחה בגובה של מאות אלפי שקלים.

אבל יש מה לעשות, אספר לכם עוד רגע.

רקע קצר:

מהו היטל השבחה: היטל השבחה הוא תשלום הנדרש על ידי הוועדה המקומית מבעל זכויות במקרקעין בגין אישור תכנית, מתן הקלה או אישור שימוש חורג אשר הביאו כביכול להשבחת הנכס.

כיצד מחושב היטל השבחה: היטל השבחה הוא שיעור של 50% מעליית הערך בין השווי במצב הקודם לשווי במצב החדש.

לדוגמא: נניח ואתם בעלים של מגרש שעליו מותר לבנות בית בשטח 100 מ"ר הוועדה המקומית אישרה תכנית שמתירה תוספת וכעת יותר לכם בית בשטח 200 מ"ר. במקרה כזה אין ספק שהמגרש שלכם שווה יותר ועל כן בעת מימוש תידרשו לשם היטל השבחה בשיעור של 50% מעליית הערך בין שווי של מגרש עם זכויות לבית של 100 מ"ר (מצב קודם) לשווי מגרש עם זכויות לבית של 200 מ"ר (מצב חדש).

נחזור למתחמי פינוי בינוי:

מתחם פינוי בינוי מאושר אומר שאושרה תכנית שמתירה להרוס בניינים ישנים ודירות ישנות ולהקים בניינים חדשים עם יותר יח"ד דיור ובד"כ עם דירות גדולות יותר ולעיתים עם חניה ואולי גם מחסן. בפועל הייתה לכם דירה קטנה וקיבלתם דירה גדולה יותר ששווה יותר. ולכן, מבחינת הוועדה המקומית אושרה תכנית אשר משביחה את שווי המקרקעין מה שיוצר חבות בהיטל השבחה.

במקרה כזה, כל עוד התכנית יצאה לפועל והחלה הבניה ונשארתם בעלי הדירות לא תידרשו לשלם היטל השבחה. אבל וזה אבל גדול, במידה ותימכרו את הדירה הישנה שלכם לפני שבנו את הבניינים החדשים תידרשו לשלם היטל השבחה.

העניין הוא שחישוב היטל ההשבחה הוא הרבה יותר מורכב ממה שחושבים, ובגדול, יש להביא בחשבון את מרכיבי ההשבחה אבל גם את הפחתה של ההוצאות למימוש ההשבחה. ולכן ההשבחה נתונה לפרשנות וניתן להגיש השגה על החלטות שמאי הוועדה המקומית בעזרת שמאי מקרקעין מטעמכם במטרה להפחית ואף לבטל את החיוב.

אז מה עושים?

במידה והחלטת למכור את הדירה שלכם שמצויה במתחם פינוי בינוי אבל המתחם טרם נבנה ועדיין קיימת ברשותם דירה ישנה, אתם ככל הנראה תקבלו דרישה לתשלום של היטל השבחה. עליכם לפנות לשמאי מקרקעין שיגיש עבורכם השגה בהליך של שמאי מכריע ויוכיח שהפער קטן יותר וניתן להפחית משמעותית את היטל ההשבחה.

עבדכם הנאמן וכותב המאמר הינו שמאי מקרקעין מוסמך ומתווך. עיקרי עיסוקי הוא במתחמי פינוי בינוי. במהלך השנים הפחתתי ללקוחותיי דרישת תשלום של היטלי השבחה במאות אלפי שקלים, ובמצטבר הפחתה של מיליוני שקלים.

מוזמנים להתקשר ליעוץ ללא תשלום.

שי אברהם

שמאי מקרקעין ומתווך

050-7260228


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page