top of page

תמ"א 38

ליווי דיירים לביצוע פרויקט תמ"א 38 ללא עלות כספית מצד הדיירים. מה זה אומר?

בתהליך עבודה פשוט של 4 שלבים אנו נסייע לכם למצוא את הדרך הטובה ביותר עבור הבניין שלכם לצליחת הליך התמ"א:

4

שלב 4 – מו"מ

  • ליווי המו"מ של הדיירים מול היזם הנבחר.

3

שלב 3 – קבלת ההצעות

  • קבלת הצעות לביצוע תמ"א מיזמים מובילים

  • ניתוח ההצעות והשוואתן ביחד עם הדיירים

 

* כל דייר יכול להביא הצעות בצורה חופשית אנו לא כובלים רק ליזמים שאנו מביאים.

2

שלב 2 – גיבוש הבניין

  • בחירת נציגות דיירים שתוביל את הפרויקט

  • בחירת עו"ד מקרקעין המתמחה בהתחדשות העירונית

 

**בניין מאוגד ומיוצג ע"י עו"ד יצליח לקבל הצעות יותר רציניות מיזמים

1

שלב 1 – בדיקות מקדמיות

  • בדיקה משפטית ראשונית

  • בדיקת זכויות בניה ראשונית

  • בדיקת התכנות כלכלית

 

** לאחר שלב זה, אנו והדיירים יחד נדע לאמוד טוב יותר את היתכנות הפרויקט

bottom of page